پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابرووزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود . برای بعد از ظهر امروز با عبور موج ضعیف در برخی نقاط شمالی به خصوص منطقه کوهرنگ بارشهایی پراکنده دور از انتظار نیست.
قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و بارش پراکنده قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۶ °C حداقل دماي شهرکرد
۱۳ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۲ °C حداقل دماي بروجن
۱۳ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری بتدریج صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی تا به تدریج افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۳- °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد و بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری بتدریج صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی تا به تدریج افزایش ابر و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲- °C حداقل دماي لردگان
۱۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی ابری دربعضی ساعات نیمه ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری بتدریج صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی تا به تدریج افزایش ابر و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ---------------------- توصیه¬های بخش زراعت 1- تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی از جمله سیب¬زمینی با توجه به کاهش شدید دما وماندگاری سرما. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما. 2- جمع¬آوری بادام¬های آلوده به زنبور مغزخوار و زنگوله بادام و هرس شاخه¬های خشک ¬شده درختان و سوزاندن آنها. 3- انجام شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان¬گذرانی آفات و ایجاد چالکود پای درختان و افزودن کودهای آلی (دامی) و کودهای فسفاته و پتاسه به پای درختان میوه. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تامین سوخت و تنظیم تهویه و دمای دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به کاهش دما. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از زنبورهای عسل با انجام درزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک¬کردن دریچه پرواز با توجه به¬ کاهش دما و وزش باد و سوز سرما. 2- تغذیه مصنوعی کندوهای زنبورهای عسل. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت جیره¬ غذايي و تنظیم تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به کاهش دما و یخ-زدگی آب استخر. 2- شکستن یخ سطح استخرها جهت تهویه ماهی¬های سردابی. ----------------------------------------------------------------------------------------- ايستگاه سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1)تقویت درختان به روش چالکود و استفاده از کودهای پتاسه به منظور ایجاد مقاومت درختان به سرمازدگی. 2) به منظور جلوگیری از خسارت جوندگان نظیر خرگوش به نهال های کم سن نسبت به پوشاندن شاخه های اصلی بوسیله پوشش گونی یا نخی اقدام گردد. 3)همزمان با خزان برگها و ریزش آنها به منظور جلوگیری از خسارت بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار استفاده از سموم مناسب، توصیه می گردد. 4) تامین سوخت برای گرمایش گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ و مقاوم سازی پوشش گلخانه ها. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)آماده سازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان. 2) تامین سوخت و تنظیم تهویه و دمای دامداری ها و مرغداری ها. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با انجام درزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک کردن دریچه پرواز با توجه به وزش باد و روند کاهشی دما. 2) اقدام به تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل. ---------- ايستگاه لردگان -------------------------------------------------------------------------------------------- توصیه های بخش زراعت 1- انجام شخم عمیق و یخ آب زمستانه جهت مبارزه با کرم ساقه خوار برنج توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ‏ها و سالن‏ های پرورش قارچ روشن کردن سیستم های حرارتی با توجه به کاهش دما و ماندگاری سرما 2- انجام شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات 3- ایجاد چالکود پای درختان و افزودن کودهای آلی(دامی) و کودهای فسفاته و پتاسه پای درختان میوه.4- عدم انجام هرس درختان میوه با توجه به ماندگاری سرما و موکول کردن آن به بهمن ماه.5- انجام یخ آب زمستانه درختان میوه جهت مبارزه با آفات و باقیمانده عوامل بیماریزا. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1- تامین سوخت و تنظیم تهویه و کنترل دمای دامداری‏ ها و مرغداری‏ ها با توجه به کاهش دما و ماندگاری سرما . توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1- مدیریت جیره غذایی آبزیان و تنظیم تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به کاهش دما و یخ‏زدگی آب استخر 2 – شکستن یخ سطح استخرها جهت تهویه ماهیان سردابی.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس