پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد طی سه روز آینده در سطح منطقه می باشد، برای امروز وزش باد نسبتا شدید و پدیده گردوغبار در غالب مناطق استان پیش بینی می شود. صبح روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی دما انتظار می رود
غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د  نسبتا شدید غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د  نسبتا شدید غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د  نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۳ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۸ °C حداکثر دماي شهرکرد
۴ °C حداقل دماي بروجن
۲۸ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش با د
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش با د
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۴ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۴ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش با د
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش با د
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۰ °C حداقل دماي لردگان
۳۲ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : غبارالود،کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش با د نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش با د
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش با د
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
1 1- انجام محلول‏پاشی و سم‏پاشی در ساعات اولیه صبح و ساعات بدون باد. 2-تنظیم دما و تهويه گلخانه ها،كارگاه‏هاي پرورش قارچ ، دامداری‏ها، انبارها و ... . 3- رديابي بیماري زنگ زرد گندم در مناطق مستعد و در صورت لزوم مبارزه با آنها 4- ردیابی سن گندم و مبارزه با آن.5- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و گرد و غبار.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس