پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۳/۱۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بر اساس آخرین نقشه ها و تصاویر ماهوارهای تا اوایل هفته آینده در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود. برای سه روز آینده احتمال رخداد بارشهایی پراکنده در مناطق شرقی استان انتظار می رود. طی امروز و فردا غبار رقیق در بخشهایی از استان خواهد بود و پارامتر دما طی روزهای آتی روند افزایشی خواهد داشت
کمی ابری و غبار رقیق به تدریج   افزایش ابر  گاهی وزش باد و احتمال رگبار پراکنده کمی ابری به تدریج   افزایش ابر  گاهی وزش بادو احتمال رگبار پراکنده کمی ابری و غباررقیق  به تدریج  افزایش ابر  گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۸ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۲ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۱ °C حداقل دماي بروجن
۳۰ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری و غبار رقیق به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد و احتمال رگبار پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۸ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش بادو احتمال رگبار پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۵ °C حداقل دماي لردگان
۳۵ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری و غباررقیق به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۴توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز و در ساعات بدون باد. 2- مبارزه با پوره سن گندم در مزارع غلات . 3- تسریع در انجام کشت¬های بهاره (لوبیا، چغندر، سیب زمینی، صیفی جات و ...). 4- تنظیم دور آبیاری مزارع (کلزا، گندم و ...) با توجه به روند افزایشی دما و نیاز آبی مرحله رشد گیاه. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند افزایشی دما. 2- انجام کوددهی، محلول¬پاشی وسم¬پاشی باغات در ساعات بدون باد و در اوایل یا اواخر روز. 3- پایش کرم سرشاخه¬خوار هلو و بادام و مبارزه با آن در باغات آلوده، حذف و هرس شاخه‏های آلوده. 4-پایش کرم سیب و مبارزه با آن در مناطق جنوبی و گرمسیر. 5- مبارزه با کرم خراط گردو توسط نصب تله¬های فرمونی (به¬ویژه در شهرستان¬های شهرکرد، بن، سامان و جونقان). 6- پایش کرم خوشه¬خوار انگور. 7- تنظیم دور آبیاری درختان به‏ویژه نهال‏های تازه کشت شده. 8- انجام علف¬زنی و کولتیواتورزنی باغات با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن علف‏ها. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به روند افزایشی دما. 2- رعایت نکات ایمنی در جلوگیری از آتش گرفتن علف‏زارهای خشک و درختان جنگلی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- استقرار کندوهای زنبور عسل در نزدیکی درختان و درختچه‏های گل‏دار جهت تغذیه مناسب و انجام گرده¬افشانی. 2- اطلاع زنبورداران از باغات سم پاشی شده. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و تهویه مناسب استخرها با توجه روند افزایشی دما. color=7899ffBR
.!BR>BR>
توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی سامان ۱۳۹۹/۰۳/۱۱تا ريخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴توصیه هاي بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) استفاده از کودهای پتاسه به روش چالکود، بر اساس نیاز باغات جهت افزایش مقاومت به آفات، بیماری ها. 2) رعایت بهداشت باغ، هرس سرشاخه های آلوده و جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) هرس سرشاخه های گردوی آلوده به بیماری شانکر باکتریایی و سم پاشی آنها با سموم مسی. 4) مبارزه با بیماری لکه آجری بادام. 5) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب. 6) مبارزه علیه انواع شته در هسته داران. 7) تنظیم دما و تهويه گلخانه ها و كارگاه هاي پرورش قارچ با توجه به نوسانات رطوبتی، دمایی و وزش باد. 8) حذف شاخه های خشکیده وآفت زده درختان بویژه سرشاخه های درختان هلو جهت کنترل کرم سرشاخه خوار. 9) زیر و رو کردن خاک اطراف تنه درختان و حذف علف‏های هرز باغات. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس