پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تفسير نقشه مورخه
تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق و در ساعات بعدازظهر همراه با رشد ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید و در برخی نقاط استان خصوصا نیمه شرقی و شمال استان رگبار پراکنده ، رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می شود . تا پایان هفته شاهد تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم بود .
 صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد  صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۵ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۶ °C حداکثر دماي شهرکرد
۶ °C حداقل دماي بروجن
۲۵ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمي ابري بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمي ابري همراه با افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۶ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۳ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمي ابري بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمي ابري همراه با افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۱ °C حداقل دماي لردگان
۳۰ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمي ابري بتدریج افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمي ابري همراه با افزایش ابر درپاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۲/۲۲: توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام آبیاری مزارع غلات، کلزا و ... با توجه به نیاز گیاه و عدم بارندگی موثر در روزهای آینده.2-تسریع در مبارزه با علف¬های هرز مزارع غلاتو کلزا در ساعات بدون باد و بارش.3- مبارزه با سن غلات با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.4- تسریع در مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا در ساعات بدون باد.5- پایش سوسک گرده‏خوار مزارع کلزا و در صورت نیاز و نظر کارشناسان مبارزه با آن.6- برنامه‏ریزی و مدیریت زارعین جهت کشت محصولات بهاره با توجه به منابع آب در دسترس، در پی کاهش بارش¬های موثر سال زراعی جاری و کمبود منابع آب در تابستان.7- آماده¬سازی زمین جهت کشت محصولات بهاره. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند افزایشی دما. 2- بازدید مستمر از سازه و پوشش گلخانه¬ها و مستحکم نمودن آنها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید طیروزهای گذشته و روزهای آینده.3- پایش و کنترل آفات و بیماری‏های گیاهان گلخانه‏ای با توجه به افزایش دما و مساعد شدن شرایط طغیان آفات گلخانه‏ای (کنه¬ها و ...). 4- جمع¬آوری میوه‏های آلوده به آفات (زنبور مغزخوار)از سطح باغ و انجام بهداشت عمومی باغات.5-تسریع در مبارزه با شپشک¬ها و شته¬های درختان میوه (به¬ویژه هسته¬داران) در باغات با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.6- پایش کرم سیب، کرم خراط گردو و زنبور مغزخوار بادام با توجه به مساعدبودن شرایط محیطی طغیان آفات و آمادگی لازم جهت نصب تله¬های فرمونی در باغات. 7- انجام محلول¬پاشی و سم¬پاشی در ساعات بدون باد و بارش (ساعات اولیه صبح). توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به نوساناتدما. 2- رعایت جوانب احتیاط دامداران و عشایر در عبور یا توقف در مناطق مرتفع و حاشیه مسیل¬ها و حفاظت از دام¬ها با توجه به احتمال رخداد رعد و برق و رگبارهای بهاری طی روزهای دوشنبه و سه¬شنبه(به‏ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان). توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- انتقال کندوهای زنبور عسل به کنار باغات و مزارع کلزا جهت تغذیه و گرده‏افشانی با اطلاع از زمان سم‏پاشی باغات.2- حفاظت از کندوها در برابر وزش بادهای نسبتاً شدید و بارش¬های رگباری طی 72 ساعت آینده(به‏ویژه در مناطق شرقی استان). توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیبا توجه به روند افزایشی دما در طول روز. 2-پاک¬سازی و بهداشت استخرهای پرورش ماهی جهت رفع کدورت آب حوضچه‏ها. <”BR>
BR
.!BR>
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان - ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۲/۲۲: توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) کشاورزان محترم احتیاط لازم جهت انجام فعالیت محلول پاشی و سم پاشی را در عصر دوشنبه به دلیل وقوع بارش و وزش باد شدید انجام دهند. 2) پیشنهاد می شود به دلیل وزش باد شدید، محلول پاشی و سم پاشی طی روزهای آینده ، قبل از ظهر صورت گیرد. 3) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 4) استحکام سازه¬ها، تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل احتمال وقوع وزش بادهای شدید. 5) مبارزه با بیماری لکه آجری بادام در ساعات بدون وزش باد. 6) مبارزه با کرم خراط و شپشک در ساعات بدون وزش باد. 7) مبارزه با کنه و شته در درختان هسته دار و دانه دار در ساعات بدون وزش باد. 8) توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد شدید. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1) تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها. 2) استحکام سازه های مرغداری ها و دامداری ها به دلیل وزش باد.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس