پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری در بعد از ظهرها گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید طی سه روز آینده می باشد
صاف گاهی وزش باد صاف گاهی وزش باد صاف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۹ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۲ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۱ °C حداقل دماي بروجن
۳۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۹ °C حداقل دماي لردگان
۳۷ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصيه هاي هولشناسي کشاورزي دوره زماني (۱۳۹۷/۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۵/۲۴ ) اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت: 1- احتیاط در محلول¬پاشی و سم¬پاشی مزارع در ساعات همراه با وزش باد. 2- پایش کنه¬های تارتن مزارع لوبیا و چغندرقند .3- تنظیم دور آبیاری مزارع با توجه به افزایش دما و کمبود منابع آب و انجام آبیاری در ساعات خنک شبانه¬روز (مزارع علوفه، ذرت و ...). 4- عدم آتش زدن بقایای مزارع گندم و جو به¬منظور حفظ موجودات مفید خاک و تقویت موادآلی. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- انجام محلول¬پاشی و سم¬پا¬شی درختان در ساعات بدون باد. 2- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به گرمای هوا و استفاده از سایبان در پوشش گلخانه¬ها، جهت کاهش نور و گرما و جلوگیری از سوختگی گیاهان. 3- هرس سبز انگور و تنک برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی (به¬ویژه در تاک¬های متراکم). 4- استفاده از کودهای ریزمغذی بر اساس نیاز باغات. 5- هرس و حذف پاجوش¬ها و نرک¬ها و تنک میوه¬ها و حذف علف¬های هرز باغات جهت کاهش مصرف آب درختان (کاهش تبخیر و تعرق) و کنترل بهتر آفات و بیماری¬ها. 6- پایش زنجره مو و نسل دوم کرم خوشه-خوار درختان انگور، رصد کنه¬های تارتن درختان میوه (سیب، هلو و بادام) و مزارع کشت بهاره با توجه به گرما و خشکی هوا و امکان طغیان کنه تارعنکبوتی و مبارزه با آنها (به‏ویژه در مزارع لوبیا). 7- پایش نسل دوم کرم سیب و در صورت نیاز مبارزه با آن در مناطق خنک. 8- مبارزه با نسل دوم سپردار (شپشک واوی) درختان میوه در مناطق خنک استان. 9- برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز و انتقال سریع آنها به مکان سایه و خنک. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به گرمای هوا جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- جابجایی کندوها و انتقال آنها به مناطق خنک¬تر و قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه کندو و حفاظت آنها در برابر وزش باد و گردوغبار. 2- ایجاد سایه¬بان روی کندوها و یا قرار دادن کندوها در زیر سایه درختان جهت تسهیل در ورود و خروج زنبورها به کندو با توجه به گرمای هوا و شدت تابش نورخورشید. 3- در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی کندوها با توجه به گرمای هوا. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به گرمی هوا و وجود گردوغبار .
ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) احتیاط در انجام عملیات محلول پاشي و سم پاشي به خاطر وزش باد نسبتا شدید. 2) مبارزه با سرشاخه خوار هلو در باغات بادام و هلو. 3) هرس سرشاخه های جوان گردو، جهت مبارزه با کرم خراط. 4) مبارزه با خوشه خوار مو. 5) مبارزه علیه کرم سیب. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وزش باد نسبتا شدید
ايستگاه هواشناسي لردگان
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس