پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۸/۱۰ تفسير نقشه مورخه
بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای ، طی هفته جاري هم چنان روزهایی بدون بارش، آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط همراه با غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود . تا اواسط هفته از نظر دمایی تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح استان انتظار نمی رود.
صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر  گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر  گاهی وزش باد صاف به تدريج قسمتي ابري گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۳- °C حداقل دماي شهرکرد
۲۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱- °C حداقل دماي بروجن
۲۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری به تدريج صاف و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۲ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۵ °C حداقل دماي لردگان
۲۵ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف به تدريج قسمتي ابري گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های کشاورزی مورخ ۰۷/۰۸/99 الی ۱۰/۰۸/99: ايستگاه هواشناسي فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت: 1- تسریع و تعجیلدر برداشت محصولاتسیب¬زمینی و چغندر قند باقیمانده در مزارع. 2- انجام آبیاری مزارع کلزا با توجه به نیاز مزرعه و عدم رخداد بارندگی تا اواسط آبان¬ماه. 3- استفاده از کودهای اوره و پتاسه (سولوپتاس) در مزارع کشت شده کلزا جهت تقویت رشد و افزایش مقاومت گیاه به سرما. 4-تسریع در کشت گندم و جوآبی.5- پایش شته مومی در مزارع کلزا و در صورت نیاز و با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، تسریع در مبارزه با آنباتوجهبهروندکاهشیدما. 6- کنترل علف‏های هرز مزارع کلزا به روش مکانیکی. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دمای هوا.2- حذف و هرس شاخه‏های آلودهو خشکیده درختان و جمع¬آوری زنگوله¬ها (میوه¬های آلوده به زنبور مغزخوار بادام)در باغات بادام.3- جمع¬آوری میوه‏های آلوده به کرم گلوگاهانارو رعایت بهداشت عمومی باغات .4- کوددهی پتاسه به درختان میوه از طریق چالکود جهت افزایشمقاوت درختان به سرما. 5- رعایت بهداشت عمومی باغات. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هاو اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬هابا توجه بهکاهش دما. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابرکاهش دما. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیو ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به ماندگاری هوای سرد.
BR>
BR
.!BR>

توصیه های کشاورزی مورخ ۰۷/۰۸/99 الی ۱۰/۰۸/99: ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 2) محلول پاشی درختان میوه و استفاده از کودهای حاوی بور و روی قبل از ریزش برگ ها جهت تقویت جوانه ها برای سال آینده. 3) استفاده از کودهای حاوی پتاسیم و کلسیم جهت افزایش مقاومت درختان نسبت به تنش های ناشی از کاهش دما. 4) تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل کاهش محسوس دما. توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و آسیب ناشی از روند کاهشی دما. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1) تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس