پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۵/۲۴ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاویر ماهواره ماهواره :آ سمان استان طی 24ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط توام با غبار رقیق پیش بینی می شود. از روز شنبه تا سه شنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد به نسبت شدید در ساعات بعدازظهر و احتمال خیزش گردوخاک انتظار می رود. پارامتر دما از روز شنبه روند تدریجی کاهشی را در پیش خواهد گرفت.
غبار رقيق  صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد   نسبتا شدید  صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری و  وزش باد نسبتا شديد   صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد  نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۳ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۸ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۶ °C حداقل دماي بروجن
۳۷ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : غبار رقيق صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد نسبتا شدید و غبار صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۵ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۳ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری و وزش باد نسبتا شديد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری کاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۸ °C حداقل دماي لردگان
۴۰ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۱۹/۰۵/۱۳۹۹تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۲/توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام آبیاری، سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز ودر ساعات بدون باد.2- تنظیم و کاهش دور آبیاری مزارع (لوبیا، سیب زمینی، ذرت، صیفی‏جات و ...)با توجه به روند افزایشی دما و نیاز آبیگیاه. 3- خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی جهت حفاظت از مواد آلی خاک و جلوگیری از آتش سوزی مراتع با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید.4- پایش کنه¬های تارتن و مبارزه با آن در مزارع آلوده (لوبیا، چغندر و ...). 5- پایش چغندر قند از نظر آلودگی به بید چغندر با توجه به ماندگاری گرمای هواو مبارزه با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با روند افزایشی دما.2- انجام محلول¬پاشی وسم¬پاشی باغاتدر ساعات بدون بادو در ساعات خنک روز. 3– پایشکنه¬های تارتن درختان میوه (سیب، بادام و ...) و مبارزه با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.4- پایش کرم خراط گردو و مبارزه با انجام هرس سرشاخه¬های آلوده. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه بهماندگاریگرمای هوا. 2- رعایت نکات ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای نسبتاً شدید جهت جلوگیری از آتش گرفتن علف‏زارهای خشک و سرایت به درختان جنگلی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-تامین منابع آب در نزدیکی کندوها و قرار دادن کندوها در زیر سایبان با توجه به گرمای هوا.2- حفاظت از زنبورهای عسل در برابر وزش باد نسبتاً شدید و گرد وغبار. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به گرمای هوا و وزش باد و گردوخاک. . :color=7899ffBR
.!BR>BR>

هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی سامان ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ تا ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) مبارزه علیه نسل دوم سرشاخه خوار هلو 2) مبارزه علیه نسل دوم کرم سیب 3) مبارزه علیه لکه آجری بادام 4) رعایت بهداشت باغ، هرس سرشاخه های آلوده و جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 5) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب. 6) مبارزه علیه انواع شته و کنه در هسته داران. .توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس