پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی ناپایدار تا اواسط هفته در سطح استان می باشد که به تناوب موجب افزایش ابر و در بعضی ساعات رگبار ، رعد و برق ،در نقاط مستعد تگرگ ، وزش باد شدید و احتمال بارش برف در ارتفاعات خواهد شد . هم چنین به دلیل افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و استانهای مجاور پدیده گرد و غبار در برخی مناطق استان پیش بینی می شود. شدت بارشها برای اواخر وقت روز یک شنبه و روز دو شنبه انتظار می رود
نیمه ابری و غیارآلود در بعد از ظهر وزش باد شدید و بارش پراکنده نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید و احتمال تگرگ  در ارتفاعات برف نیمه ابری بتدریج ابری و رگبارورعدوبرق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۰ °C حداقل دماي شهرکرد
۱۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۰ °C حداقل دماي بروجن
۱۶ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری و غیارآلود در بعد از ظهر وزش باد شدید و بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید،اواخر وقت کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۳ °C حداقل دماي کوهرنگ
۹ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید و احتمال تگرگ در ارتفاعات برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید و احتمال تگرگ در ارتفاعات برف اواخر وقت کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۸ °C حداقل دماي لردگان
۱۸ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری بتدریج ابری و رگبارورعدوبرق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید،اواخر وقت کاهش ابر
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت 1- کلزاکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع، نسبت به مبارزه با آن در ساعات بدون باد اقدام نمایند. 2- بازدید و پایش مناطق زمستان¬گذرانی سن گندم و شناسایی مزارع آلوده جهت مبارزه (به¬ویژه در مناطق گرمسیر). 3- انجام کودپاشی (کود سرک) مزارع و سم¬پاشی علف¬های هرز مزارع گندم و جو و کلزا و ... در ساعات بدون وزش باد و پس از اتمام بارش دوشنبه. 4- مبارزه بموقع با آفت سرخرطومی یونجه. 5- دادن کود سرک سولفات آمونیوم به مزارع کلزا جهت افزایش گل¬انگیزی و تولید محصول بیشتر. 6- انجام کشت محصولات بهاره (حبوبات، چغندرقند و ...) در مناطق بدون وجود محدودیت آب.7- پیش¬آگاهی و پایش مزارع گندم با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم و سایر بیماری¬های لکه¬برگی¬ گندم. 8- عدم استفاده از آبیاری بارانی در ساعات همراه با وزش باد، جهت جلوگیری از هدررفت آب. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی و رطوبتی هوا جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها با توجه به بارش¬های رگباری دوشنبه. 2- استقرار کندوهای زنبور عسل در باغات میوه در حال گل. 3- انجام کودپاشی سرک باغات میوه پس از گاوروشدن خاک. 4- مبارزه با بیماری لکه آجری بادام در ساعات بدون باد و پس از رخداد بارش روز دوشنبه. 5- تنظیم دور آبیاری نهال¬های تازه غرس¬شده و حفاظت از آنها در برابر وزش باد. 6- هرس سرشاخه¬های گردوی آلوده به بیماری شانکر باکتریایی و سم¬پاشی آنها با سموم مسی. 7- مبارزه با بیماری¬های قارچی درختان هسته¬دار مانند سفیدک حقیقی هلو و سیب، پس از ریزش گلبرگ¬ها و پایان بارش. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما وتهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. 2- جلوگیری از تردد و اتراق دام¬ها در ارتفاعات و مسیل¬ها با توجه به رخداد بارش¬های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در یکشنبه¬شب و دوشنبه. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از زنبورهای عسل با انجام درزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک¬کردن دریچه پرواز با توجه به¬ وزش باد و بارندگی. 2- انجام تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل به¬ویژه تغذیه تکمیلی و تحریکی کلنی¬ها به¬منظور تخم¬ریزی ملکه و افزایش گرده¬آوری. 3- هماهنگی با باغداران وکشاورزان منطقه در زمان¬ انجام سم¬پاشی با حشره¬کش¬ها. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به رخداد بارش و رعدوبرق. 2- بازبینی و پاک¬سازی دریچه¬های ورود و خروج آب استخرها با توجه به رخداد بارش¬های یکشنبه و دوشنبه
ايستگاه هواشناسي سامان
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) احتیاط در انجام عملیات محلول پاشي و سم پاشي به دلیل احتمال وقوع رگبار باران و وزش باد شدید. 2) محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزي و نهال هاي جوان. 3) هرس سرشاخه های گردوی آلوده به بیماری شانکر باکتریایی. 4) مبارزه با بیماری لکه آجری بادام در ساعات بدون باد و بارش. 5) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب در ساعات بدون باد و بارش. 6)مبارزه با حشرات کامل زنبور مغزخوار بادام در ساعات بدون باد و بارش. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به احتمال وقوع رگبار باران و وزش باد شدید. 2) اقدام به تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل.
ايستگاه هواشناسي لردگان توصیه های بخش زراعت 1-. استفاده ازکود اوره سرک همراه با کودهای ریز مغزی و محلول پاشی در مزارع کلزا .3 – ردیابی سن گندم در مزارع گندم و جو و مبارزه با سن مادر در مناطقی از شهرستان که به نرم مبارزه رسیده است ، خصوصا در مناطق سردسیر شهرستان مانند ریگ و سردشت . 4- مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم، جو و کلزا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی ( 24 ساعت قبل و بعد از بارندگی بویزه در مناطق سردسیر ). توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ‏ها و سالن‏ های پرورش قارچ با توجه به کاهش نسبی دما و بارندگی. آمادگی جهت جلوگیری از سرما زدگی باغات بویژه در مناطق سردسیر شهرستان (ریگ وسردشت وپشت کوه فلارد) توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1 - تنظیم دما و تهویه دامداری‏ ها و مرغداری‏ ها با توجه به نوسانات دمایی جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها . اجتناب از اتراق در حاشیه رودخانه ها با توجه به احتمال بارش توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1- مدیریت و تنظیم جیره غذایی آبزیان و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به نوسانات دمایی .2- پاكسازي و تنظيم آب ورودي استخرهاي پرورش ماهي سرد آبي با توجه به بارندگي در روزهای آینده. کنترل ورودی وخروجی استخرهای اب با توجه به احتمال بارش باران وطغیان رودخانه ها
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس