پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۱۲/۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: تحلیل آخرین داده های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار تا روز چهارشنبه در سطح استان می باشد و از روز پنج شنبه با ورود سامانه بارشی به سطح استان، افزایش ابر واز اواسط روز بتناوب بارش باران و برف گاهی وزش نسبتاٌ شدید باد بخصوص برای نیمه جنوبی استان پیش بینی می شود. هچنین به تدریج روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است
صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد صاف تا کمی ابری  و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۸ °C حداقل دماي شهرکرد
۱۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۷ °C حداقل دماي بروجن
۱۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری اواسط روز افزایش ابر دربعضی ساعات بارش باران وبرف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-۱۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۶ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران وبرف گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-۱ °C حداقل دماي لردگان
۱۵ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران وبرف گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس