پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ تفسير نقشه مورخه
براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، با عبور امواج از فراز استان تا روز چهارشنبه افزایش ابر ، رگبار باران ، رعد و برق ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود که با توجه به افزایش شاخصهای ناپایداری ، شدت و گستره بارشها برای امروز بعد از ظهر و طی روز یک شنبه بیشتر می باشد. امروز و فردا هم چنان در برخی مناطق گرد وغبار سبب کاهش کیفیت هوا می شود .
غبارآلود بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد  نيمه ابري بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط تگرگ قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
۴ °C حداقل دماي بروجن
۲۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : غبارآلود بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلود
هفتاد و دو ساعت آينده : کمي ابري تا قسمتي ابري واحتمال بارش پراکنده و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۴ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۹ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نيمه ابري بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط تگرگ
چهل و هشت ساعت آينده : نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط تگرگ
هفتاد و دو ساعت آينده : کمي ابري تا قسمتي ابري و رگبارورعدوبرق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۹ °C حداقل دماي لردگان
۲۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط غبارآلود
هفتاد و دو ساعت آينده : کمي ابري تا قسمتي ابري و بارش پراکنده و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۱/۲۲: توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام آبیاری مزارع با توجه به نیاز آبی گیاهان.2- کوددهی سرک مزارع (گندم، جو،کلزا و ... ) همراه با آب آبیاری جهت تقویت گیاه با توجه به آسیب سرمازدگی به مزارع. 3-تسریع در مبارزه با علف¬های هرز مزارع کلزا و غلاتدر ساعات بدون باد.4- پایش و مبارزه با سن غلات با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.5- پایش شته مومی در مزارع کلزا و در صورت نیاز مبارزه با آن. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی. 2- حذف شاخه‏های آلوده به سرشاخه‏خوار هلو و خشکیده و جمع¬آوری و خارج نمودن شاخه‏های شکسته وهرس شده و میوه‏های آلوده به آفات (زنبور مغزخوار)از سطح باغ و انجام بهداشت عمومی باغات.3- تقویت و کوددهی باغات با ترکیبات پتاسه، فسفره، بُر و روی جهت مقاومت به سرمای دیررس بهاره و کاهش اثرات خسارت سرمازدگی.4- انجام آبیاری باغات با توجه بهنیاز آبی درختان.5- انجام محلول‏پاشی باغات در ساعات بدون باد و بارش.6- پایش شته¬های بادام در باغات و مبارزه با آنها با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.7- مبارزه با لکه‏آجری بادام بلافاصله پس از اتمام بارش‏ها در هفته آینده.8- بازدید از سازه و پوشش گلخانه¬ها و مستحکم نمودن آنها با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید طی روزهای آینده. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به نوسانات دمایی. 2- رعایت جوانب احتیاط دامداران و عشایر در عبور از حاشیه رودخانه‏ها و مسیل‏ها و اتراق در نقاط مرتفع و کوهستانی با توجه به احتمال رخداد رعدوبرق و رگبار باران طی روزهای جمعه تا دوشنبه هفته آینده (به‏ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان). توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- انتقال کندوهای زنبور عسل به نزدیکی باغات جهت تغذیه و گرده‏افشانی.2- حفاظت از کندوها در برابر وزش باد و بارندگی در اوایل هفته آینده. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبیبا توجه به نوسانات دمایی. 2- پاک¬سازی و بهداشت استخرهای پرورش ماهی با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید و بارندگیطی روزهای گذشته.3- کنترل و تنظیم دریچه‏های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به بارندگی‏های اوایل هفته آینده. <”BR>
BR
.!BR>
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان از ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس