پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی عددی کماکان استقرار جوی پایدار طی سه روز آینده را بر سطح استان نشان می دهند . در این مدت آسمان استان صاف گاهی همراه با وزش باد و در برخی مناطق با غبار رقیق خواهد بود. طی این مدت روند تغییرات دما افزایشی است. برای روز جمعه لفزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
صاف  گاهی  وزش باد  صاف  گاهی وزش باد  صاف  گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۰ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۲ °C حداقل دماي بروجن
۳۳ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۳ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۳ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲۴ °C حداقل دماي لردگان
۳۹ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
-های بخش زراعت: 1-انجام محلول‏پاشی و سم‏پاشی در ساعات اولیه صبح و ساعات بدون باد. توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي به¬دلیل وزش باد به¬ویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه.2- با توجه به طغیان زنجیره ی بادام به کشاورزان و باغداران عزیز توصیه می شود حتی الامکان از روشهای زراعی نظیر حرص سرشاخه های آلوده استفاده کنند واز سمپاشی عمومی علیه آفت پرهیز نمایند . 3-كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمايي روز و شب. 4- تنظیم دور آبیاري در باغات میوه متناسب با وضعیت و شرایط دمایی خاك. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1-تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در دام¬داری¬ها با توجه به نوسانات دمايي روز و شب. توصیه های بخش پرورش طیور: 1-تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغ¬داری¬ها با توجه به روند افزايش دما. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1- تامین آب موردنیاز کندوهای زنبور عسل و حفاظت آنها از گرما. 2- خودداري از قرار دادن كلني ها در مسیر بادهاي شديد . توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1-مديريت جیره غذايي و تهویه استخرها توسط پرورش¬دهندگان ماهي.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس