پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۱۱/۰۲ تفسير نقشه مورخه
براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، برای امروز به تدریج کاهش ابر و خروج سامانه بارشی از سطح استان را خواهیم داشت و تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود. همچنین با خروج سامانه از بعد از ظهرامروز تا اوایل هفته آینده کاهش محسوس دمای هوا انتظار می رود.برای صبح فردا در برخی نقاط احتمال مه رقیق دور از انتظار نیست
 قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج  کاهش ابر نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید به تدریج  کاهش ابر و پدیده قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج  کاهش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۱۴ °C حداقل دماي شهرکرد
۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۱۳ °C حداقل دماي بروجن
۴ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما با احتمال مه صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
-۲۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید به تدریج کاهش ابر و پدیده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما در ارتفاعات با احتمال مه صبحگاهی
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-۵ °C حداقل دماي لردگان
۸ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج کاهش ابر
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹لغایت ۰۵/۱۱/99: توصیه¬های بخش زراعت: 1- ضرورت استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‏های کشاورزی و حفاظت و نگهداری ماشین¬آلات کشاورزی در مکان¬های مسقف و پوشیده با توجه به افت محسوس دما طی 4 روز آینده.2- عدم انجام هرگونه سم¬پاشی و محلول¬پاشی در مزارع با توجه به پائین بودن دما و وزش باد شدید و بارندگی طی چند روز آینده. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به افت شدید دما طی روزهای جمعه تا دوشنبه.2- تامین سوخت زمستانه برای گلخانه‏ها با توجه به سرمای هوا. 3- تقویت و استحکام سازه و پوشش گلخانه¬ها و تاسیسات گلخانه¬ای با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید و بارش برف طی 72 ساعت آینده. 4-پوشاندن تنه درختان جهت حفاظت از سرمازدگی و آسیب جوندگان.5- رنگ¬آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب¬سوختگی ناشی از پوشش برف (به¬ویژه درشیب¬های جنوبی وآفتاب¬گیر).6- عدم انجام هرگونه هرس درختان میوه با توجه به پائین بودن دما. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به سرمایهوا. 2- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از دام و طیور در برابر سرمازدگی و جلوگیری از شیوع بیماری¬¬های ویروسی با توجه بهسرمای هوا و تراکم دام و طیور در دامداری¬ها و مرغ¬داری¬ها.3- خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات طی 48 ساعت آینده با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید و سرمای شدید و بارش برف و کولاک (به¬ویژه در مناطق غربی و شمال غربی استان). توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابربارش برف، سرما و سوز باد، با توجه بهرخداد بارندگی و وزش باد طی روزهای 48 ساعت آینده، باتنظیم دریچه کندوها وپوشاندن و عایق¬بندی مناسبآنها.2- انجام تغذیه مکمل زنبورهای عسل با توجهبه سرمای هوا. 3- خودداری از جابجاییقاب¬های داخل کندوها جهت جلوگیری از آسیب دیدن زنبورها با توجه به کاهش محسوس دما. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی (قطع یا کاهش غذادهی)با توجه به رخداد بارندگی و افت شدید دما.2- اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از یخ زدن آب حوضچه¬ها و شکستن یخ سطح آب استخرهای پرورش ماهیجهت هوادهی.3- تنظیم و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی با توجه به رخداد بارندگی طی 48 ساعت آینده (به¬ویژه در منطقه اردل). . توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان از ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ لغایت۰۵/۱۱/۱۳۹۹ :توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) عدم هرس درختان به دلیل امکان خسارت و خشک شدن سرشاخه ها با توجه به رخداد دمای پایین در منطقه. 2) رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 3) استفاده از کودهای حاوی پتاسیم و کلسیم جهت افزایش مقاومت درختان نسبت به تنش های ناشی از کاهش دما. 4) استحکام سازه¬ها، تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ به دلیل کاهش محسوس دما و شروع فصل بارش. 5) تخلیه لوله ها و پمپ های آبیاری به دلیل وقوع دمای پایین در منطقه و امکان ترکیدگی لوله ها. توصیه های بخش پرورش زنبور عسل: 1) حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و آسیب ناشی از روند کاهشی دما و بارش. 2) آماده سازی بستر برای زمستان گذرانی کلونی های زنبور عسل. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1) تنظیم وکنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس