پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح منطقه می باشد. برای بعد از ظهر امروز در برخی نقاط رگبارهای پراکنده با رعد و برق و گاهی وزش نسبتاٌ شدید لحظه ای باد به ویژه برای نیمه شرقی استان پیش بینی می شود .برای روز شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار رقیق و برای روز یک شنبه احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست
کمی ابری  دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی  رعد و برق و وزش باد کمی ابری  دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی  رعد و برق و وزش باد کمی ابری  دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی  رعد و برق و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۶ °C حداقل دماي شهرکرد
۲۵ °C حداکثر دماي شهرکرد
۷ °C حداقل دماي بروجن
۲۵ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف دربعد از ظهر افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۶ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۹ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف دربعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۴ °C حداقل دماي لردگان
۲۹ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری دربعد از ظهر افزایش ابر وبارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف دربعد از ظهر افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت: 1- احتیاط درانجام محلول¬پاشی و سم¬پاشی در ساعات همراه وزش و بارش.. 2- بازدید و پایش مناطق آلوده به سن گندم و مبارزه با پوره آن در مزارع آلوده (سم¬پاشی در مناطق گرمسیری). 3- تسریع در کشت محصولات بهاره (حبوبات، چغندرقند و ...) در مناطق شرقی استان و بدون وجود محدودیت آب. 4- پایش مزارع گندم با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم و سایر بیماری¬های لکه-برگی¬ با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی و در صورت نیاز سم¬پاشی مزارع (با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی)، در ساعات بدون باد و بارش. 5- آماده¬سازی زمین جهت کشت سیب¬زمینی و سورتینگ غده¬ها جهت کشت. 6- مبارزه با علف¬های هرز مزارع. 7- مبارزه با بیماری برق¬زدگی نخود. 8- انجام شخم عمیق زمین¬های برنج¬کاری منطقه لردگان، به¬منظور از بین بردن بقایای سال قبل جهت مبارزه با کرم ساقه¬خوار برنج. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- احتیاط در انجام محلول¬پاشی و سم¬پا¬شی درختان با توجه به بارش باران و وزش باد طی 48 ساعت آینده. 2- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی و رطوبتی هوا جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. 3- هرس سرشاخه¬های آلوده به شانکر باکتریایی و سم¬پاشی درختان گردو و درختان میوه هسته¬دار (به¬ویژه بادام) با سموم مسی به¬منظور کنترل بیماری. 4- مبارزه با بیماری¬های قارچی درختان هسته¬دار و دانه¬دار، مانند سفیدک حقیقی هلو و سیب، پس از ریزش گلبرگ¬ها. 5- پایش زنبور مغزخوار بادام و در صورت نیاز مبارزه با آن. 6- پایش شپشک واوی در باغات سیب و گردو به¬منظور تعیین زمان خروج پوره¬ها جهت مبارزه با آن. 7 - هرس سبز انگور و تنک برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی. 8- سم¬پاشی مرحله دوم بیماری لکه¬آجری بادام پس از پایان بارش¬ها. 9- نصب تله¬های فرمونی در باغات گردو جهت کنترل آفت کرم خراط. 10- پایش کرم سیب در مناطق گرمسیری استان و در صورت نیاز مبارزه با آن. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما وتهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبتی جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. 2- جلوگیری از ورود و اتراق دام¬ها به ارتفاعات و مسیل¬ها در 48 ساعت آینده با توجه به رگبار و رعدوبرق. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- انجام تغذیه تکمیلی کندوهای زنبور عسل. 2- هماهنگی با کشاورزان منطقه در زمان¬ انجام سم¬پاشی مزارع و باغات (به¬ویژه با حشره¬کش¬ها). 3- حفاظت از کندوها در برابر وزش باد و رگبار باران. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به نوسانات دمایی و احتمال رعدوبرق .2- بازدید و کنترل دریچه¬های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی، با توجه به رخداد بارندگی طی 48 ساعت آینده.
ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1)احتیاط در انجام عملیات محلول پاشي و سم پاشي به دلیل وقوع رگبار باران و وزش باد. 2) محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزي و نهال هاي جوان. 3) هرس سرشاخه های گردوی آلوده به بیماری شانکر قارچی. 4) مبارزه با بیماری لکه آجری بادام پس از اتمام بارش ها. 5) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب پس از اتمام بارش ها. 6)مبارزه با حشرات کامل زنبور مغزخوار بادام پس از اتمام بارش ها. 7) مبارزه علیه انواع شته در هسته داران پس از اتمام بارش ها. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وقوع رگبار باران و وزش باد. 2) اقدام به تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل.
ايستگاه هواشناسي لردگان

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس