پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۹/۰۴/۲۱ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاویر ماهواره: بر اساس بررسی آخرین نقشه ها و تصاویر ماهواره ای ، تا اواسط هفته آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید ودر برخی نقاط احتمال بارشهای خفیف و پراکنده پیش بینی می شود. طی این مدت خصوصا روزهای یکشنبه تا سه شنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد احتمال خیزش گردوخاک در برخی نقاط پیش بینی می شود
کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد نسبتا شدید کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد نسبتا شدید کمی ابری ، در بعد از  ظهرافزایش ابر  و وزش باد نسبتا شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۱ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۴ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۳ °C حداقل دماي بروجن
۳۲ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری ، در بعضی ساعات نیمه ابری، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۴ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۱ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری ، در بعضی ساعات نیمه ابری، وزش باد شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲۰ °C حداقل دماي لردگان
۳۸ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری ، در بعد از ظهرافزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری ، در بعضی ساعات نیمه ابری، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۲/ توصیه¬های توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام سم¬پاشی و محلول¬پاشی مزارع در ساعات خنک روز ودر ساعات بدون باد.2- تنظیم دور آبیاری مزارع (لوبیا، سیب زمینی و ...)با توجه به دمای هوا و نیاز آبیگیاه .3- تسریع در برداشت محصولگندم. 4- خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی.5- تسریع و تعجیل در برداشت محصول کلزا تا پیش از باز شدن غلاف و ریزش دانه‏هادر مزارع برداشت نشده . توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم وکنترل دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه بهروند افزایشی دما و ابرناکی هوا در بعدازظهرها.2- انجام محلول¬پاشی وسم¬پاشی باغاتدر ساعات بدون بادو در اوایل یا اواخر روز.3- پایشکرم سرشاخه¬خوار هلو و مبارزه با آن در باغات آلوده.4-پایش کرم سیب در مناطق آلوده. 5- پایشکرم خوشه¬خوار انگور.6- تنظیم دور آبیاری درختانبه‏ویژه نهال‏های جوان.7- پایش سفیدک هلو و مبارزه با آن با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.8– پایش کنه¬های تارتن درختان میوه و مبارزه با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی.9- پایش و مبارزه با سفیدک انگور . توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه بهروند افزایشی دما. 2- رعایت نکات ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی با توجه به گرمای هوا و وزش باد نسبتاً شدید جهت جلوگیری از آتش گرفتن علف‏زارهای خشک و سرایت به درختان جنگلی. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1-تامین منابع آب در نزدیکی کندوها و قرار دادن کندوها در زیر سایبان با توجه به گرمای هوا. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردآبی و ایجاد تهویه مناسب استخرها با توجه به روند افزایشی دما و ابرناکی هوا. :color=7899ffBR
.!BR>BR>

هواشناسی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (سال زراعی 99-98 ) توصيه کشاورزي اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی سامان ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ تا ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) رعایت بهداشت باغ، هرس سرشاخه های آلوده و جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها. 2) مبارزه علیه سفیدک هلو و سیب. 3) مبارزه علیه انواع شته و کنه در هسته داران. .توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. 2) کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس