پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۶/۰۱/۰۴ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت فردا در استان به شکل رگبارورعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید، بارش برف در ارتفاعات و در مناطق مستعد تگرگ می باشد. شدت بارشها برای امشب و در نیمه غربی و بخش هایی از جنوب غرب استان پیش بینی می شود.همچنین طی ساعاتی از امروز باد و گرد و خاک سبب کاهش دید و کیفیت هوا می شود.
نیمه ابری  تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ،  در ارتفاعات بارش برف نیمه ابری  تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ،  در ارتفاعات بارش برف نیمه ابری  تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ،  در ارتفاعات بارش برف
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۰ °C حداقل دماي شهرکرد
۹ °C حداکثر دماي شهرکرد
۰ °C حداقل دماي بروجن
۱۰ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ، در ارتفاعات بارش برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد اواخر وقت کاهش پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۶ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ، در ارتفاعات بارش برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد اواخر وقت کاهش پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۲ °C حداقل دماي لردگان
۱۲ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد و گردوغبار ، در ارتفاعات بارش برف
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارو رعدوبرق وزش باد اواخر وقت کاهش پدیده
هفتاد و دو ساعت آينده : قسمتی تا نیمه ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس