پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تفسير نقشه مورخه
بر اساس بررسی داده ها و آخرین نقشه های هواشناسی ، تا اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد به نسبت شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک به صورت محلی پیش بینی می شود. ازامروز تا پایان هفته برسرعت وزش باد افزوده خواهد شد . طی این مدت در برخی مناطق استان غبار رقیق صبحگاهی انتظار می رود. دمای کمینه در این بازه روند کاهش ملایمی خواهد داشت.
صاف  گاهی وزش  باد شديد صاف  گاهی وزش  باد شديد صاف  گاهی وزش  باد شديد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۳ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
۷ °C حداقل دماي بروجن
۳۰ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۷ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۷ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۱ °C حداقل دماي لردگان
۳۴ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد شديد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر ۰۴/۰۷/۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۰/۰۷/۰۷: توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام کوددهی پتاسه در مزارع سیب زمینی جهت افزایش عملکرد و عمر انبارداری غده¬ها.2- تسریع در کاشت کلزا در مناطق سردسیر و مهلت کاشت در مناطق گرمسیر تا اواسط مهرماه.3- عدم آتش زدن بقایای محصولات زراعی با توجه به وزش باد نسبتاً شدیدو جهت جلوگیری از حذف میکروارگانیسم¬های مفید خاکزی.4- تسریع در برداشت محصول ذرت با توجه به روند کاهشی دما. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم دورآبیاری درختان با توجه به نیاز مرحله رشد میوه و دمای هوا.2- تنظیم وکنترل دما،رطوبت و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دما. 3- حفاظت از پوشش گلخانه‏ها با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در اواخر هفته. 4- انجام محلول¬پاشی درختان میوه با ترکیبات پتاسه و فسفره، پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ¬ها جهت تقویت گیاه و افزایش مقاومت درخت به تنش خشکی و سرمازدگی.5- تسریع در برداشت محصولات باغی با توجه به روند کاهشی دما و وزش باد طی چند روز آینده. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما، رطوبت و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬هابا توجه به روند کاهشی دما. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت ازکندوهای زنبور عسل در برابروزش باد نسبتاً شدیدو کاهش دما. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی و هوادهی آب استخرهای پرورش ماهیبا توجه به نوسانات دمایی. <”BR>
BR
.!BR>
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم ایستگاه هواشناسی کشاورزی سامان - لغايت
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس