پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1398/06/۲۶ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره : ررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، بیانگر عبور امواج ضعیف از فراز منطقه تا پایان هفته می باشد. در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق همراه با غبار صبحگاهی و در بعدازظهرها همراه با افزایش ابرو گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود. تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما انتظار می رود..
صاف تا  کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد صاف تا  کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد صاف تا  کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۷ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۲ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۰ °C حداقل دماي بروجن
۳۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۰ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۶ °C حداقل دماي لردگان
۳۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصيه هاي هولشناسي کشاورزي فرخشهر دوره زماني (۲۴/۰۶/۱۳۹۸لغايت ۲۷/۰۶/۱۳۹۸) توصیه¬های بخش زراعت: 1- پایان مهلت کشت کلزا در روز 25 شهریورماه در مناطق سردسیر ودر مناطق گرمسیری تا 5 مهرماه. 2- انجام برداشت محصول ذرت‏ با توجه به روند کاهشی دما و احتمال سرمازدگی (به‏ویژه در دشت شهرکرد). 3-تنظیم و کاهش دور آبیاری مزارع با توجه به نیاز آبی گیاه وکاهش دما. 4- انجام محلول¬پاشی مزارع با توجه به نیاز گیاه در ساعات بدون باد. 5- برداشت محصول لوبیا در مناطق گرمسیری و انجام تهمیدات لازم جهت برداشت محصولات رسیده در مناطق سردسیر. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمای شبانه روز. 2- انجام بهداشت عمومی باغات ازجمله حذف شاخه‏ها و میوه‏های آلوده و خروج و معدوم نمودن آنها در بیرون از باغ. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و گردوغبار. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردابی و تهویه مناسب استخرها با توجه به نوسانات دمای شبانه روز (به‏ویژه افت دمای صبحگاهی). توصيه هاي هولشناسي کشاورزي سامان دوره زماني (۲۴/۱۳۹۸لغايت ۲۷/۰۶/۱۳۹۸) )توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) موکول کردن محلول پاشی به پس از برداشت محصولات باغی و قبل از ریزش و تغییر رنگ برگ ها (مخصوصا استفاده از بور و روی برای تقویت جوانه های رویشی و زایشی در سال آینده). 2) تسریع در برداشت محصولات باغی به دلیل شروع روند کاهش دما. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وزش باد و شروع روند کاهش دما.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس