شرح وظايف و خدمات قابل ارائه
۱- توسعه شبکه ايستگاه‌هاي مختلف هواشناسي در سطح استان، کنترل و راهبري اين ايستگاه‌ها در جهت انجام ديده باني‌هاي استاندارد عوامل جوي.
۲- تهيه و جمع آوري آمار و داده‌هاي آب و هوايي.
۳- تبديل داده‌ها به اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها در راستاي تحقيقات هواشناسي کاربردي همانند:
     صدور پيش آگاهي و هشدار در مورد وقوع سيل
     صدور پيش آگاهي براي برنامه ريزي مديريت منابع آب
     صدور پيش آگاهي براي خشکسالي
     صدور پيش آگاهي براي مقابله با سرما و يخبندان در محصولات کشاورزي
۴- تهيه اطلاعات مورد نياز فرودگاهي.
۵- تهيه اطلاعات آماري عوامل جوي و اقليمي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و ساير بخشهاي خصوصي.
۶- اطلاع رساني از طريق صدا و سيما و ساير رسانه‌ها.
۷- همکاري با دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و علمي، محققان، دانشجويان و ... در جهت توسعه تحقيقات هواشناسي و ارائه آمار و اطلاعات لازم به اين بخشها.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس