اطلاعیه در خصوص واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان

      با عنایت به نامه شماره 373218 مورخ 27/11/94 معاون محترم ریاست جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور منضم به برنامه عملیاتی مورد توافق 3 ساله اصلاح نظام اداری وزارت راه شهرسازی و سازمانها و شرکت های وابسته (سالهای 96-94) و ردیف 6 برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری (صفحه 41) این توافق نامه، توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع های اداری برای سازمان هواشناسی کشور و زیر مجموعه آن فاقد مصداق است.

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي