آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/1/21
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
178.6 0 83 17 11.2 21.8 0.7 شهرکرد
124.7 0.4 60 23 12.1 20.4 3.7 بروجن
211.1 0 64 19 11.6 20.4 2.9 بن
  178.6 1 47 26 14.1 20.6 7.7 سامان  
  233.8 0 81 22 11.2 20.8 1.6 سورشجان  
787.7 0.3 77 32 10.9 18 3.8 کوهرنگ
427.3 0 65 15 17 25.2 8.8 لردگان
فارسان
170.3 0 73 22 12.6 21.2 4 فرخشهر
263.9 0 84 24 10.2 19.6 0.8 بلداجي
378.9 0 58 24 16.5 23.5 9.6 اردل
آورگان
گندمان
292.5 0 64 22 12.8 21.4 4.2 دزک
  476.8 0 56 14 17.8 25.5 10 مالخليفه  
  390.5 0 77 25 13.4 21.7 5.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  557 0 64 26 14.1 20.5 7.6 دوآب صمصامی  
  191.3 4.7 92 26 13.8 21.9 5.6 پل زمان خان  
  414.6 0 0 0 12.8 23.6 2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
 
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.