آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/3/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
187.4 0 33 5 26 37.3 14.7 شهرکرد
129.5 0 29 11 25.1 35.8 14.4 بروجن
224.9 0 31 8 25 35.7 14.2 بن
  189.6 0 30 9 26.3 37 15.6 سامان  
  241.6 0 32 8 25 37.3 12.7 سورشجان  
819.8 0 46 13 23.5 33.2 13.7 کوهرنگ
437.7 0 34 10 28.9 40 17.8 لردگان
294 0 38 10 26 36.6 15.4 فارسان
176.6 0 36 9 26 36.5 15.5 فرخشهر
286.7 0 55 11 24.4 35.5 13.2 بلداجي
395.6 0 26 9 30.2 38.9 21.6 اردل
381.2 0 28 14 23.9 32.4 15.4 آورگان
گندمان
دزک
  مالخليفه  
  405.2 0 49 11 26.4 38.9 13.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  568.7 0 31 11 27.9 36.7 19.1 دوآب صمصامی  
  199.6 0 52 11 26.3 38.6 14 پل زمان خان  
  424.6 0 0 0 24.6 37.4 11.8 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
 
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.