آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1400/2/21
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
186.4 0 69 11 17.2 26.6 7.9 شهرکرد
128.4 0 57 11 16.9 25.9 7.9 بروجن
219.2 0.4 79 16 15.5 25 6 بن
  189.1 5.1 66 16 18.2 26.6 9.9 سامان  
  241 0.2 73 14 16.4 26.5 6.2 سورشجان  
809.6 0 71 24 14.5 22.4 6.7 کوهرنگ
435.9 0 57 15 20.3 29.6 11 لردگان
291.3 0 64 18 17 25.7 8.2 فارسان
174.7 0 64 11 17.3 26.4 8.2 فرخشهر
286.4 0 81 19 15.4 24.8 6 بلداجي
393.6 0 52 16 20.7 28 13.4 اردل
381.2 0 70 18 14.6 23 6.2 آورگان
گندمان
307.5 0 68 22 16.4 25 7.7 دزک
  480.9 0 48 10 21.7 30.1 13.3 مالخليفه  
  401.8 0 74 18 18 27.7 8.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  564.3 0 56 21 18.4 26.2 10.6 دوآب صمصامی  
  196.7 0.8 80 16 19.6 28.5 10.7 پل زمان خان  
  421.6 0 0 0 17.3 26.8 7.8 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
 
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.